Quảng cáo

Tải xuống Greenfish Subtitle Player dành cho PC

 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 1.2
 • 3.4
 • (86)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí Greenfish Subtitle Player. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho PC

Tải xuống Greenfish Subtitle Player thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Phần mềm có sẵn bằng các ngôn ngữ khác

Quảng cáo

Phiên bản trước

Thông số ứng dụng

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

 1. JustSubsPlayer

  1.0
  • 3.3
  • (31 bình chọn)

  Phát phụ đề trên bất kỳ video nào

 2. Subtitle Workshop

  6.0a
  • 3.5
  • (489 bình chọn)

  Ứng dụng miễn phí để tạo tệp và tiện ích dựa trên phụ đề

 3. Subtitle Processor

  7.7.1.1
  • 3
  • (85 bình chọn)

  Chỉnh sửa, sửa chữa và dịch phụ đề video

 4. Subtitle Edit

  3.6.6
  • 3.8
  • (229 bình chọn)

  Một ứng dụng tuyệt vời để chỉnh sửa phụ đề

Khám phá Apps

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.